De Beveiliging van Overheidsberichten- recensie door Ronald Prins

Een van de grootste geheimen die een Staat probeert te beschermen is die van de cryptografie. Het gaat immers over de technieken die gebruikt worden om Staatsgeheimen te beschermen. Voor een land valt dit aspect in twee delen uiteen:

-    Hoe voorkom je dat derden geheime berichten tussen bijvoorbeeld ambassades en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, of tussen ministers onderling kan afluisteren, en
-    Hoe weet ik zoveel mogelijk berichten van andere landen te ontcijferen?

De AIVD en zijn geschiedenis: openheid in zeer beperkte mate - Ben de Jong

Stel, je hebt een boek geschreven dat voor een groot deel is gebaseerd op interviews met een voormalige medewerker van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), tot 2002 de voorloper van de huidige Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Hij vertelt daarin tal van details over de werkwijze van de dienst ten tijde van de Koude Oorlog die nergens anders te vinden zijn, ook niet in eerdere publicaties over de BVD (1).

Recensie van Barton Gellmans boek Dark Mirror: een kritische terugblik op de Snowdenonthullingen - door Peter Koop

Het is inmiddels meer dan 7,5 jaar geleden dat de Snowden-onthullingen begonnen, al zijn er sinds 2018 nauwelijks nog nieuwe publicaties geweest en werd in maart 2019 het Snowdenarchief van Glenn Greenwald gesloten. Toch blijkt er nog het nodige te vertellen, want in september 2019 kwam Snowden zelf met vroege memoires onder de titel Permanent Record en in mei 2020 publiceerde Barton Gellman het boek Dark Mirror. Als journalist van The Washington Post had Gellman niet alleen toegang tot de geheime NSA-documenten, maar ook rechtstreeks contact met Snowden.