Welkom

Over NISA

De Netherlands Intelligence Studies Association (NISA) is een in 1991 opgerichte onafhankelijke studievereniging. Het doel van de vereniging is het bevorderen van academisch onderzoek en onderwijs in Nederland ten aanzien van de ontwikkeling, taak en organisatie en werkwijze van overheids- en particuliere instellingen die zich bezighouden met inlichtingen, contra-inlichtingen, veiligheid en verwante activiteiten in het verleden, het heden en de toekomst.

De NISA telt op dit moment circa 90 leden. Leden van de vereniging zijn academici, mediavertegenwoordigers, medewerkers of oud-medewerkers van inlichtingen-, veiligheids-, politiediensten en particuliere organisaties. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal bestuursleden. Lid worden kan alleen op voordracht van een aantal zittende leden en na het succesvol doorlopen van een coöptatieprocedure.

Het werkterrein van de NISA en de daarin vertegenwoordigde deskundigheid beslaat een breed spectrum van het werk van inlichtingen-, veiligheids- en politiediensten: geschiedenis, ontwikkeling, onderzoek van fenomenen, organisatie en werkwijze, methoden en technieken en technologische ontwikkelingen.

De activiteiten van de NISA bestaan onder meer uit:

  • Het houden van (besloten) kwartaalbijeenkomsten, waarbij één van de leden of een externe (internationale) deskundige optreedt als spreker;
  • De organisatie van (openbare) seminars, symposia en studiebijeenkomsten die zich richten op externe deskundigen en belangstellenden;
  • Het om de twee á drie jaar organiseren van een internationale (openbare) conferentie over een relevant en/of actueel thema uit het vakgebied. Leden van de NISA treden ook op als spreker op soortgelijke evenementen in binnen- en buitenland;
  • Het faciliteren van publicaties, onder meer over de door de NISA georganiseerde congressen;

De NISA beschikt over een uitgebreid netwerk van nationale en internationale relaties, zowel in de wetenschappelijke als in de uitvoerende sfeer. De NISA onderhoudt contacten met zowel Nederlandse als buitenlandse (wetenschappelijke) onderzoeksinstituten, studiegroepen en deskundigen in het vakgebied ook mee samen bij de organisatie en uitvoering van haar activiteiten.

 

Bekijk hier onze privacyverklaring