Veteraan en WO2 ooggetuige Felix Bakker overleden

Felix Bakker

Op 28 maart 2020 overleed Luitenant ter zee 2e klasse O.C (b.d.) F.C. (Felix) Bakker.
Oud-Nisa lid Felix Bakker kent een bewogen verleden. Hij meldde zich in oktober 1941 als jongen van zestien aan als vrijwilliger bij het Korps Mariniers in Soerabaja. Hij beleefde zijn vuurdoop toen hij betrokken raakte bij strijd tegen de Japanse troepen die naar Soerabaja oprukten. Na de capitulatie op 8 maart 1942 werd Felix Bakker krijgsgevangene. Hij belandde in Thailand, waar hij dwangarbeid aan de beruchte Birma-Siamspoorweg verrichtte. In 1958 werd hij voor anderhalf jaar uitgezonden naar Nieuw-Guinea, als chef de bureau van de Inlichtingen en Veiligheidsdienst in Hollandia. Na terugkomst volgende diverse plaatsingen binnen de Koninklijke Marine. In 1975 verliet hij op vijftigjarige leeftijd de militaire dienst als luitenant ter zee 2e klasse O.C. . Lange tijd verzweeg Bakker zijn oorlogsverleden. Mede op aandringen van zijn echtgenote begon hij er toch over te vertellen. Dat deed hij de laatste twintig jaar in zelfgeschreven artikelen, in interviews, lezingen en mediaoptredens. Ondanks zijn steeds slechter wordende gezichtsvermogen bleef Felix Bakker tot op hoge leeftijd een belangrijke bijdrage leveren aan de publieksvoorlichting over de Tweede Wereldoorlog.

Op de website van het Veteranen instituut is een uitgebreid in memoriam geschreven