Vijandbeelden - De veiligheidsdiensten en de democratie, 1912-1992

Vijandbeelden

Wie aan inlichtingenwerk denkt, denkt aan James Bond. De dagelijkse praktijk is gelukkig genuanceerder. In Vijandbeelden wordt het werk besproken van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten, vroeger en nu. In dit boek komen behalve de geschiedenis van de inlichtingendiensten ook de vragen aan bod die ze hebben opgeroepen bij politici, journalisten en burgers. Is een inlichtingendienst wel effectief? En past hij wel in een democratische rechtsstaat? november 2016. Voor meer informatie zie Uitgeverij BOOM 

Recensies

Sander van Walsum - De Volkskrant
Helder standaardwerk over de Nederlandse inlichtingendiensten is iets te zwaar beladen met methodische verhandelingen. Lees verder

Kees Versteegh - NRC Handelsblad
Over de inlichtingendienst BVD – nu AIVD – is het niet gemakkelijk een gesprek te voeren: de inherente schimmigheid wekt argwaan. Dat beeld nuanceert historicus Constant Hijzen. Sommige kabinetten wilden verder gaan met spioneren dan de brave BVD. Lees verder

Categorie